Hotline - Tư vấn [02273633669]
Tin Nổi Bật
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VB2, VỪA LÀM VỪA HỌC, CAO HỌC
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VB2, VỪA LÀM VỪA HỌC, CAO HỌC
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tư duy kinh tế, có khả năng tổ chức quản lý điều hành, phù hợp với sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế và nhu cầu người học. Đặc biệt theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV, ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ với nội dung Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể, công chức phải đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp trung học phổ thông; về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Trường Đại học Thái Bình thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, Văn bằng 2, vừa làm vừa học, cao học.