Thứ ba , 14-04-2015

Tư vấn nâng cao năng lực đào tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị tại Trường Đại học Thái Bình.

Thời gian qua, Trường Ðại học Thái Bình thường xuyên hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về một số lĩnh vực như: thẩm định nội dung môn học, tham gia các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tiếp nhận sinh viên đủ điều kiện làm việc lâu dài, các hoạt động khởi sự doanh nghiệp... Tuy nhiên, việc hợp tác chưa toàn diện, còn hạn chế trong công tác phối hợp giữa Trường với các doanh nghiệp; cán bộ, giảng viên chưa thường xuyên đi nghiên cứu thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhằm nâng cao năng lực toàn diện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề về tăng cường phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động hiện nay.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệu trưởng Trường Ðại học Thái Bình nhấn mạnh: Trường Ðại học Thái Bình có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục xin mở thêm một số ngành, nghề đào tạo phù hợp; tích cực đưa cán bộ, giảng viên và học sinh đi tham quan, thực tập và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp. Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường và các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là những sinh viên của Trường nói riêng và của tỉnh nói chung.