Thứ hai , 05-04-2021

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

1. Bài thi Toán học 

2. Bài thi Ngữ văn  

3. Bài thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lí       

  - Môn thi thành phần Hóa học 

  - Môn thi thành phần Sinh học 

4. Bài thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử    

  - Môn thi thành phần Địa lí     

  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân      

5. Bài thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh           

   - Môn thi thành phần Tiếng Đức          

  - Môn thi thành phần Tiếng Nga             

  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật            

  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp            

  - Môn thi thành phần Tiếng Trung           

  - Môn thi thành phần Tiếng Hàn              

Download các bài thi File Download