Thứ bảy , 08-05-2021

Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thái Bình năm 2021

UBND tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thái Bình năm 2021.

Ảnh minh họa.