Thứ ba , 07-05-2019

Danh mục hồ sơ xét tuyển học bạ

Hồ sơ trường xét tuyển bằng học bạ hồ sơ yêu cầu gồm:

1. Đơn đăng ký xét tuyển (Download tại đây)

2. Học bạ THPT (bản sao có công chứng)

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có công chứng)

4. Chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng)

5. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

6. Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển

7. 04 ảnh 3x4

8. Lệ phí xét tuyển (tùy từng trường)

Các thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển học bạ bằng đường bưu điện hoặc đến trực tiếp các địa điểm nhận hồ sơ của trường. 

Phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển nguyện vọng hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Sĩ tử có thể đăng ký xét tuyển học bạ vào một trường dù không đăng ký nguyện vọng vào trường đó