Thứ năm , 15-12-2016

Thông báo Lịch học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo chuyên ngành thạc sỹ Chính sách công

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Thái Bình, ngày 8 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo chuyên ngành thạc sỹ Chính sách côn

- Địa điểm học:          Trường Đại học Thái Bình

       - Địa chỉ:                    Tân Bình, thành phố Thái Bình

               - Phòng học:              Phòng học chất lượng cao – F307A

                                     - Thời gian học:         Thứ 7 và Chủ nhật, từ 10/12/2016 đến 18/02/2017

- Thời gian thi:            Tháng 4/2017 

Trong thời gian học, Trung tâm vẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Trân trọng thông báo!

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM